189150 - Journalpärm

189150 Journalparm 2015

Journalpärm ska finnas vid varje anläggning. 10-fliksregister för t.ex
- Kontaktuppgifter. Företagspresentation
- Kopia årsrapport och aggregatförteckning
- Kopia anmälan av anläggning/aggregat
- Kopia kylföretagets kontrollrapporter.
- Journal köldmedieförbrukning. Servicerapport
- Anläggningens journal.
- Journal akutservice, underhåll, tillsyn o energimätning. Driftrapport
- Dokument om fortlöpande tillsyn
- Miljö och energiplan
- Underhållsavtal
- Blanketter i original
- Anvisningar för ifyllnad anmälan, kontroll och årsrapportering.

(OBS! För medlemspriser måste beställningen göras i inloggat läge)

Pris medlem: 325:-
Pris icke medlem: 495:-

Övrigt: Senaste uppdatering: Mars 2020

ANTAL:
Lägg till i varukorg