Luftvärme - Ett hett alternativ

Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Frånluftvärmepump

Frånluftvärmepumpen har sedan 1980-talet varit ett populärt val vid nyproduktion av småhus. Då nybyggda småhus nuförtiden är välisolerade räcker ofta värmen i frånluften för att värme huset och producera tappvarmvatten under stor del av årets timmar. Då nybyggda småhus måste ventileras med hjälp av mekanisk frånluftvärmepump möjligör frånluftvärmepumpen att ta tillvara på värmen som försvinner medelst ventilationsluften. Då flödet och temperaturen på ventialtionsluften är relativt konstant hela året så har frånluftvärmepumpen en konstans källa till värme oavsett temperatur utomhus. Samtidigt är energin i frånluften begränsad. Ju mer energi som tas ut dessto kallare blir frånluften varför en mer effektiv frånluftvärmepump samtidigt sänker temperaturen på frånluften mer än en mindre effektiv frånluftvärmepump. Dessa mer effektiva frånluftvärmepumpar ställer högre krav på frånluftkanalerna (kondensisolering). Men brukar därför, något förenklat, prata om två generationers frånluftvärmepumpar. Den nyare generationens frånluftvärmepumpar började installeras efter 2010.

Fördelar

 • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
 • Vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
 • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Nackdelar

 • I hus med en hög energiförbrukning får man en lägre energibesparing än med ex. bergvärme, jordvärme, etc. Dock kan man med en inverter frånluftsvärmepump i många fall erhålla en likartad besparing.
 • I äldre hus som saknar kanalsystem för frånluft behöver man bygga nya sådana.

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten. När man pratar om en luft-vattenvärmepump är det ofta kombinationen av en värmepump, som står utanför huset, samt en elpanna med inbyggd tappvarmvattentank i huset (även om det finns undantag till denna systemprincip). Värmepumpen överför värmen från värmepumpen antingen med hjälp av vatten som cirkulerar in till elpannan/innedelen eller genom att köldmediet i värmepumpen förs in till innedelen, sk split. Dessa två alternativ har sina för och nackdelar. Två skillnader som kan nämnas är att det är en mindre risk för frostskador för splitdelen. Det kan samtidigt finnas fördelar med att köldmediet är begränsat till enbart värmepumpen. Det finns exempelvis inte krav på certifikat vid installation.

Fördelar

 • Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalité även på den minsta tomt.
 • Oftast lägre totalkostnad än exempelvis med bergvärme och ytjordvärmepump.
 • Fördel vid poolvärmning på höst, vår och sommar.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Ofta körs radiatorvatten ut ur huset till värmepumpen vilket kan vara ett problem vid låga temperaturer.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Allmänt

Tillståndsplikt vissa kommuner.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direktvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Byggnaden tillförs inte utomhusluft, så ventilationen måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare.

Systembeskrivning

Luft-luftvärmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller flera fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade inomhus. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

 • Till skillnad från andra värmepumpsystem ger denna typ inte bara billig energi utan även klimatförbättringar inomhus.
 • Lättinstallerad.
 • Reversibel, d.v.s. har möjlighet att användas som luftkonditionering på sommaren.
 • Möjlighet att använda som avfuktare.
 • Perfekt alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem.
 • Bra livslängd vid korrekt installation.
 • Låg totalkostnad.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
 • Det finns även fortfarande kvar på marknaden så kallade konverterade värmepumpar – d.v.s. värmepumpar som är byggda för exempelvis köldmedia R-22 (i Sverige förbjudet i nyinstallation) och som konverterats till annat godkänt köldmedia (till exempel R 407c eller R 417a) i Sverige.

Allmänt

 • På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer.
 • Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott.
 • Vanligaste köldmedia idag är R 410a.
 • Tillståndsplikt i vissa kommuner.