Ytjordvärme - Den närliggande energin

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi, som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Värmen i jorden utvinns via nedgrävda plastslangar. En miljövänlig, frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp, till värmepumpen. Där omvandlas den till högvärdig energi, för uppvärmning och produktion av varmvatten.

Systembeskrivning

En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i högsta grad är energikälla.

Fördelar

  • Vanligt system framför allt i södra halvan av Sverige.
  • Samma typ av värmepump som för bervärme, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
  • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

Systemet kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården, men kollektorslangen kommer väl till pass igen då första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt

  • Ytjordvärmeslang förlägges till olika djup vid olika landsdelar.
  • Vanligaste djup är mellan 90 cm till 150 cm djup.

Allmänt

Tillståndsplikt.