apartment_1270x340

Värmepumpar för större fastigheter

Redan idag är fastighetsvärmepumpar ett starkt växande marknadsområde tack vare ett ökat fokus på energi- och miljöeffektiva lösningar. Potentialen är dock ännu större.

Den kanske mest fördelaktiga värmepumpinstallationen är i fastigheter där det både finns ett värme- och kylbehov. Värmepumpens varma sida värmer de delar i fastigheten som har ett värmebehov  (t ex lägenheter, kontorslokaler) och varmvattnet medan värmepumpens kalla sida står för luftkonditioneringen i t ex butiker och datarum. En maskin - två funktioner helt enkelt!

 För många fastighetsägare är en investering i en fastighetsvärmepump helt enkelt den bästa invensteringen för att både spara energi, pengar och göra en insats för miljön.

Grand Hotel i Stockholm, illustrerar bara ett av många, många exempel där värmepumpsystem hjälpt fastighetsägaren att spara energi, pengar och miljö. Unika lösningar som anpassas efter fastighetens förutsättningar och fastighetsägarens behov och önskemål. Under "referenser" hittar du många fler exempel där fastighetsägare sparat mycket pengar genom att investera i en värmepumpanläggning.