Vad måste jag som tillverkare tänka på?

Informationen nedan avseer pannor för rumsuppvärmning och tappvarmvattenberedning. Särskilda, men snarlika, regler gäller för luft/luftvärmepumpar.

Reglerna för ecodesign och energimärkning är omfattande och kommer kräva en del arbete för tillverkare av värmepumpar. Nedan följer en sammanfattning av vad ni som tillverkare måste ha på plats den 26 september 2015. Dessa regler gäller produkter som släpps på marknaden (passerar gränsen till ett EU-land eller lämnar tillverkningsenheten) efter 26 september. 

Observera att förenklingar och sammanfattningar så som denna kan missa viktiga detaljer samtidigt som informationen är SKVP:s tolkning av förordningarna. Det är alltid de engelska versionerna av direktiven som gäller.

Som tillverkare måste du se till att:

 • Alla produkter som sätts på marknaden uppfyller ekodesignkraven (minimikrav)
 • Samtliga värmepumpar för måste förses med relevanta utskrivna energimärkningsetiketter
 • Samtliga värmepumpar förses med ett produktinformationsblad (sk ficher)
 • Energimärkningsklassen måste framgå i marknadsföring
 • Teknisk dokumentation måste kunna uppvisas efter förfrågan från tillsynsmyndighet till EU-Kommissionen

Alla produkter som sätts på marknaden uppfyller ekodesignkraven (minimikrav)

Värmepumpar för rumsuppvärmning eller för rumsuppvärmning i kombination med tappvarmvattenberedning med en termisk effekt på upp till 400 kW får inte underskrida minimikraven vad gäller årsverkningsgrad, varkningsgrad för tappvarmvattenberedning eller ljudnivå. Miniminivåerna är som följer:

Årsverkningsgrad

ηs får ej underskrida 110% (SCOP ≈ 3,0). För lågtemperaturvärmepumpar gäller 125%. Detta innebär att samtliga värmepumpar som får säljas har energiklassen A+ som lägst.

Tappvarmvattenberedning

Pannor med inbyggd tappvarmvattenberednings energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:

Tappningsprofil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Energieffektivitet 32% 32% 32% 32% 36% 37% 38% 60% 64% 64%

Ljudnivå

Ljudeffektnivå (Lwa) <=6 kW 6 - 12 kW 12-30 kW 30-70 kW
Inomhus 60 dB 65 dB 70 dB 80 dB
Utomhus 65 dB 70 dB 78 dB 88 dB

 

Samtliga värmepumpar för måste förses med en utskriven energimärkningsetikett

Samtliga värmepumpar för rumsuppvärmning, tappvarmvattenberedning eller en kombination med en termisk effekt som är mindre eller lika med 70 kW måste förses med en utskriven energimärkningsetikett. Det finns 4 olika etiketter. Rumsuppvärmning (55/35ºC), lågtemperaturvärmepumpar (35ºC), kombinerad värmepump (värme+tappvarmvatten) samt värmepump för tappvarmvattenberedning. Etiketterna kan genereras här. Etiketterna måste även finnas tillgängliga elektroniskt för återförsäljare.

Produktinformationsblad (sk ficher)

Samtliga värmepumpar förses med ett produktinformationsblad (sk ficher). Produktinformationsbladet kan bifogas som ett separat dokument eller föras in i produktens manual. Produktinformationsbladet skall innehålla:

Värmepumpar för rumsuppvärmning med eller utan tappvarmvattenberedning

 • Leverantörens namn eller varumärke
 • Leverantörens modellbeteckning.
 • Modellens säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning
 • Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundat till närmaste heltal under kallare, genomsnittligt och varmare klimatförhållanden
 • Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning (ηs), i % avrundat till närmaste heltal vid kallare, genomsnittliga och varmare klimatförhållanden
 • Årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal vid kallare, genomsnittligt och varmare klimatförhållanden
 • Ljudeffektnivå L WA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal
 • Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.
 • Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning

För värmepumpar för rumsuppvärmning och tappvarmvattenberedning tillkommer även:

 • Deklarerad belastningsprofil för tappvarmvattenberedning
 • Modellens energieffektivitetsklass vid tappvarmvattenberedning
 • För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal vid kallare, genomsnittliga eller varmare klimatförhållanden
 • Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundat till närmaste heltal, vid kallare, genomsnittligaeller varmare klimatförhållanden
 • I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning

För värmepumpar med temperaturregulator (ex utegivare eller rumstermostat) tillkommer även:

 • Temperaturregulatorns klass
 • Temperaturregulatorns bidrag till säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning i %, avrundat till en decimal (1-5%)

Marknadsföring

All marknadsföring av en värmepump för rumsuppvärmning, tappvarmvattenberedning eller en kombination av dessa som innehåller:

 • Information om energiförbrukning
 • Prisinformation
 • Teknisk information

Skall förses med information om produktens energieffektivitetsklass. Observera att detta inkluderar marknadsföring i butik, på internet etc.

Kommentar: Troligtvis gäller samma regel för TV-reklam, radioreklam, telefonförsäljning etc.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation måste kunna uppvisas efter förfrågan från tillsynsmyndighet till EU-Kommissionen. Hur denna dokumentation skall upprättas beskrivs tydligt i Bilaga 5 i förordningen. Nordsyn har även producerat en lathund för detta som du finner här.