chartpen_1600x340

JFK Online

SKVP har tagit fram ett program för att kunna jämföra olika uppvärmningsformer. I programmet kan du på ett enkelt sätt få en uppfattning av vad olika uppvärmningsalternativ kostar och vilken koldioxidbelastning som alternativen skulle ge. Du kan lätt ändra förutsättningar utifrån där du bor, vilket elnät du har, vilket fjärrvärmenät som finns i kommunen. De investeringskostnader som kommer upp som standard är uppskattningar och kan variera beroende på förutsättningarna i just din fastighet. Har du fått en offert från din installatör kan du lägga in de investeringskostnaderna i kalkylen. Resultaten i programmet ska därför inte ses som en utfästelse utan som en uppskattning.

Programmet öppnas i ett nytt fönster