Aktuella utgåvor av kylnormens olika delar

Allmän del 1

Generella krav, tillämpningsområde, klassificeringar och definitioner

Utgåva 2 (2014)                                                      

Allmän del 2

Konstruktion och tillverkning

Utgåva 2 (2014) samt Interimsutgåva 3 (digital, 2023).

Digitala versioner av Allmän del 2

Allmän del 2 är under revision. För att möjliggöra tillgång till de uppdaterade kapitlen har dessa publicerats digitalt. Det innebär att det finns två versioner tillgängliga digitalt. Dels finns den äldre versionen, utgåva 2 (2014), och dessutom finns en ny interimsutgåva 3 (2023). Det är upp till det enskilda företaget om det vill börja använda interimsutgåvan, utgåva 3. Om så är fallet ska detta anges vid kontraktsskrivningar, i övriga fall gäller utgåva 2.  När samtliga avsnitt har uppdaterats kommer en ny version att ges ut både i digitalt format och i pappersformat.

Följande fetmarkerade avsnitt är uppdaterade i interimsutgåva 3, Allmän del 2.

 

Avsnitt del 2
1. Inledning Uppdaterad
 1. Definitioner och symboler
 
 1. Miljö
Uppdaterad
 1. CE-märkning
 
 1. Säkerhet
Uppdaterad
 1. Kompressorer
Uppdaterad
 1. Tryckkärl
 
 1. Rör och rörledningar
 
 1. Övrig utrustning
Uppdaterad
 1. Tryck och temperaturvakter i köldmediesystem
Uppdaterad
 1. In- och utloppsledningar för tryckavsäkringsutrustning
Uppdaterad
 1. Sekundära (indirekta) vätskesystem
Uppdaterad
 1. Grafisk framställning av trycknivåer
 
 1. Klassificering av tryckbärande anordningar i kategorier enligt PED
 

 

Uppdaterade avsnitt i denna interimsutgåva av Svensk Kylnorm Del 2 ersätter motsvarande avsnitt i del 2 och bilaga 9 i Svensk Kylnorm Aggregat med ammoniak utgåva 1 från september 2007.

Uppdaterade avsnitt i denna interimsutgåva av Svensk Kylnorm Del 2 ersätter motsvarande avsnitt i del 2 i Svensk Kylnorm Aggregat med brandfarliga koldmedier utgåva 1 från 2018 samt bilaga 7 och klassningsplanen för utloppsledning figur 6 i bilaga 6 i samma del av Svensk Kylnorm.

Allmän del 3

Installation och kontroll

Utgåva 2 (2014)

Allmän del 4

Användning, förebyggande underhåll och reparation

Utgåva 2 (2014)

Svensk Kylnorm, Faktablad

Klicka här!.pdf

Svensk Kylnorm, Ammoniak  

Utgåva 1, 2007

Svensk Kylnorm, Brandfarliga köldmedier

Utgåva 1 2018

Svensk Kylnorm, klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner  

Utgåva 5, 2018

Dessa produkter finns att beställa i vår Webshop