Digitala kylnormen

Vill du ha tillgång till den digitala kylnormen?

Du som abonnent på kylnormen kan nu ta del Allmän del, Faktablad, Ammoniak och Regelförteckningen, Luftkonditionering i motorfordon samt Brandfarliga Köldmedier digitalt.

De digitala delarna ingår i abonnemanget på respektive del.
Observera att Svensk Kylnorm inte ingår i medlemskapet utan beställs separat.

Du som står som referens på abonnemanget behöver först skaffa dig en inloggning som sedan kopplas till ditt befintliga abonnemang. Detta gör du via nedan länk: 

Beställ inloggning till digitala kylnormen

 

Regelförteckning

Regelförteckningen är en sammanställning av svenska lagar, förordning och myndighetsföreskrifter samt förordningar och direktiv utfärdade av EU, vilka kan påverka en entreprenör och konstruktör vid arbete med kyl- och värmepumputrustningar. Du kan testa på en demoversion av regelförteckningen här.