skn_bg_1600x340

Svensk Kylnorm

I fem decennier har Svensk Kylnorm, även kallad Kylnormen eller SKN, hjälpt kyl- och värmepumpföretag att leva upp till regelverk och myndighetskrav. Den har också varit en trygghet för beställare, ett referensdokument att utgå ifrån i samband med upphandling av nya anläggningar och tjänster.

Svensk Kylnorm tar inte bara hänsyn till regelverk gällande köldmedier eller trycksäkerhet, utan behandlar fler relevanta regelverk och, inte minst, vad som är att anse som god praxis. Blickar vi framåt kommer Svensk Kylnorm att omfatta ett allt bredare område gällande regelverk, då behovet av att praktiskt kunna tillämpa dessa är stort.

Sedan 1 januari 2009 är det Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som ger ut Svensk Kylnorm.