2021

Högtryck för värmepumpbranschen

Trots den rådande pandemin har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 29 procent under andra kvartalet. Ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 18 procent. Det är en kraftig ökning inom alla försäljningssegment.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 2,4 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 4,4 miljarder, det är en ökning med 15 procent jämfört med 2020. Även 2020 var ett bra år för värmepumpbranschen som inte visat någon stor påverkan av pandemin.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under andra kvartalet med 43 procent jämfört med samma period förra året. För frånluftvärmepumparna har försäljningen har ökat med 21 procent. Försäljningen av bergvärmepumpar (vätska-vattenvärmepumpar) som hade en nedgång under 2020 har under årets första två kvartal överträffat 2019 års försäljningssiffror och vi får gå tillbaka 10 år för att hitta lika höga försäljningssiffror som i år. Bergvärmepumparna ökade med 28 procent under Q2

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar ser vi en kraftig ökning under andra kvartalet, +27 procent. 

- Första kvartalet visade på en tillbakagång för segmentet fastighetsvärmepumpar, men andra kvartalets siffror visar att det bara var en tillfällighet, säger Anders Mårtensson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi ser inga tecken på att detta är en tillfällighet, utan ser med tillförsikt fram emot hösten.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q2 Ackumulerat
Totalt  29 % 18 %
Luft-vattenvärmepumpar  43 % 16 %
Frånluftsvärmepumpar   28 % 13 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)  29 % 18 %

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt 29 %/27 % 27 %/3 %
Luft-vattenvärmepumpar 43 %/34 %  
Frånluftsvärmepumpar 21 %/16 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 29 %/16 %  

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.