2018

Stark avslutning på värmepumpåret 2018

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla segment. Totalt ökade försäljningen med 11 procent jämfört med föregående år. Hela 2018 har varit ett positivt år för värmepumpar och försäljningen ökade med 7 procent jämfört med helåret 2017.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 7 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig försäljningsökning sedan 2013. Trenden med försäljningsökningar inom detta segment har mattats av och under fjärde kvartalet ökade försäljningen av frånluftvärmepumpar med 1 procent.  Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar ökade däremot kraftigt med 15 procent under sista kvartalet 2018. En trolig orsak till den stora ökningen är det stopp för bergvärmeborrning som Stockholms Stad tillämpade under sommaren och hösten 2017 och då medförde onormalt låg försäljning.

  Q4 Ackumulerat
Totalt    11% 7%
Luft-vattenvärmepumpar 16% 16%
Frånluftsvärmepumpar    1% 3%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15% 7%

Även på marknaden för större fastigheter märks förra årets borrstopp i statistiken. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 22 procent. Jämfört med sista kvartalet 2016 är ökningen 2 procent. Marknaden för större fastigheter tar en allt större del av den totala värmepumpmarknaden. Det är också inom detta segment som vi ser den största ökningspotentialen.

SKVPs undersökning Pulsen, som genomförs varje år bland medlemsföretagen visar att ersättningsmarknaden för värmepumpar, det vill säga när en äldre värmepump byts ut mot en ny, fortsätter att öka. Att en ny värmepump ersätter en gammal är numera det mest förekommande scenariot när medlemmar installerar värmepumpar. Andelen ligger på 25,1 procent, en ökning från föregående års 21,6 procent. Det här är ett scenario som vi förutspått, dock har ökningen kommit något senare än vi först trott, vilket tyder på att en värmepump har en längre livslängd än vi tidigare räknat med. De bergvärmepumpar som installerades i mitten-slutet av 1990-talet börjar nu se slutet på sin livslängd och tittar i försäljningsstatistiken från den tiden och åren fram över, så ser vi att försäljningen ökade kraftigt under denna period och har varit hög fram till idag. Vi förutspår att vi kommer ha en god försäljning av värmepumpar de närmaste åren fram över.

- 2018 har varit ett mycket bra år försäljningsmässigt för värmepumpar, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter även under 2019. Utbytesmarknaden på villasidan börjar komma igång och på marknaden för större fastigheter har vi sett en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q4/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt 10% / 7% 22% / 9% 
Luft-vattenvärmepumpar 11% / 13%  
Frånluftsvärmepumpar 1% / 3%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 16% / 7%  

Under året såldes värmepumpar för totalt 7,5 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än 2017. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningsvärdet till 2,5 miljarder kronor, vilket är 15 procent högre än samma period 2017.

Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.