2016

Nybyggda småhus och fastigheter skapar positivt resultat för värmepumpar

Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är fortsatt starkt positiv och ökade med nära 30 procent under förra året. Däremot märks en svag minskning i den totala försäljningen av värmepumpar 2016. De förändrade reglerna för ROT-avdraget tros vara en anledning. 

Under fjärde kvartalet 2016 minskade antalet sålda värmepumpar i Sverige med fem procent jämfört med samma kvartal i fjol. På helåret 2016 var minskningen totalt 2 procent jämfört med 2015. Däremot ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 16 procent under Q4 och totalt 13 procent under helåret 2016.

- Försäljningsökningen av frånluftvärmepumpar beror till stor del på att nybyggnationen av framförallt småhus har ökat. Frånluftvärmepumpar sätts främst in i mindre nybyggda villor. Däremot är vår tolkning att den minskade försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar och luftvatten beror på förändringarna av ROT-avdraget förra året, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen nedbrutet på olika produktslag:

Produkt Q4 Helår
Luft-vattenvärmepumpar -3 % -1 %
Frånluftvärmepumpar +16 % +13 %
Vätska-vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar) -15 % -13 %
Fatighetsvärmepumpar +24 % + 29 %

 

Försäljningen till villor har minskat med totalt 5 procent under 2016. Samtidigt ökade försäljningen av fastighetsvärmepumpar med hela 29 procent.

-  Vi ser en fortsatt stark tillväxt när det gäller installation av värmepumpar i fastigheter, och det är också på den marknaden vi ser störst möjlighet att ta marknadsandelar de kommande åren, säger Per Jonasson.

Totalt såldes värmepumpar för 6,4 miljarder kronor i Sverige under 2016 (Q4: 2,2 miljarder). 

- Trots en liten nergång sedan 2015 är det ändå en ökning med 14 procent sedan 2014, så marknaden i stort ser vi som stabil, säger Per Jonasson.