Trög avslutning på värmepumpåret

Inledningen av 2014 började precis som avslutningen på 2013, starkt med ökad försäljning både för frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar. Det fantastiska sommarvädret har varit en bidragande orsak till minskad försäljning av värmepumpar under andra kvartalet. Under tredje kvartalet ökade försäljningen igen för alla segment utom bergvärmepumpar. 2014 avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är framförallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet.

För frånluftvärmepumparna har under hela året ökat i försäljningen, +15 % under första kvartalet, +4 % under det andra kvartalet, +5 % under tredje kvartalet och +3 % under fjärde kvartalet . Ackumulerat under hela året har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 8 % jämfört med samma period 2013. Frånluftvärmepumpar, som installeras majoriteten av alla nybyggda villor och småhus, följer nybyggnationsstatistiken relativt väl. Under de första tre kvartalen visar preliminär statistik från SCB att nybyggnationen av villor under första halvåret har ökat med 16 %.

Totalt minskade antalet sålda värmepumpar under 2014 med 2 % (bergvärmepumpar -6 %, frånluftvärmepumpar +8 %, luft-vattenvärmepumpar -6 %). Trenden är värmepumparna som säljs blir större. Effekten hos de sålda värmepumparna ökade med 1 % under 2014.

- Avslutningen av året har varit tung för framförallt de medlemsföretag som arbetar mot konsumentmarknaden, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, men enligt våra prognoser så bör vi snart ha nått en bottennivå, innan utbytesmarknaden börjar ta fart. De som investerade i en värmepump på 90-talet börjar byta ut sina värmepumpar nu, men det kommer dröja något år till innan den stora massan måste göra en nyinvestering.

På marknaden för större fastigheter var framförallt tredje kvartalet starkt, med en ökad försäljning på 20 % jämfört med året innan. Fjärde kvartalet var något sämre – 5%. Totalt under året har försäljningen ökat med 10 % inom detta segment.

Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2014 i konsumentled beräknas uppgå till 5,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört med 2013.

* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.