Värmepumpåret 2010

Värmepumpbranschen befäster sin position som den starkaste tekniken på värmemarknaden. 2010 innebar ytterligare ett år med nyförsäljning över 100 000 värmepumpar. Enligt våra bedömningar uppgick värdet av all nyförsäljning (i konsumentledet) till ca 9,1 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med 21 % jämfört med 2009. Under året togs den miljonte värmepumpen i drift i Sverige och vi ser inga tecken på avmattning. 

Under 2010 fortsatte ökningen för bergvärmepumpar (+16 %) på bekostnad av minskad försäljning av luft-vattenvärmepumpar. Förskjutningen mellan dessa produktsegment som delvis förklaras av ROT-avdragets utformning förstärktes under 2010. Den mycket kalla vintern 2010 ställde luft-vattenvärmepumparna inför stora prov och har bidragit till att både kunder och installatörer i högre utsträckning än tidigare förespråkar bergvärme framför luft-vattenvärmepumpar.

Även frånluftvärmepumpar som tidigare installerats i så gott som alla nyproducerade småhus har minskat i försäljning till förmån för vätska-vatten. Allt fler småhusfabrikanter erbjuder nu bergvärmepumpar som standard och vi ser även att del småhusägare till lite större villor byter till bergvärme då den gamla frånluftvärmepumpen ska bytas. En förväntat ökande utbytesmarknad för frånluftvärmepumpar kommer sannolikt att upprätthålla en god försäljningsvolym inom detta segment. 

Luft-luftvärmepumpar fortsätter att vara vårt största produktsegment sett till antalet värmepumpar. Statistikunderlaget för denna produktgrupp är bristfällig, vilket gör att vi endast kan göra en uppskattning av utvecklingen på marknaden. Enligt vår bedömning uppgick försäljningen till ca 70 000 värmepumpar 2010 (+16 %). Tack vare de goda erfarenheterna och den höga besparing som uppnåtts i året runt huset väljer nu allt fler kunder att skaffa en luftvärmepump till sommarstugan också. Vi ser också att allt fler kunder väljer att installera sin andra luftvärmepump till villan för att bättra på besparingen ytterligare.

Ett av de största glädjeämnena för 2010 är den tydliga trenden mot allt fler värmepumpar i flerbostadshus och kommersiella lokaler. Enligt våra bedömningar utgör de större anläggningarna ca 15 % av värmepumpbranschens totala omsättning och andelen ser ut att fortsätta öka.