Värmepumpåret 2009

2009 innebar ytterligare ett starkt år för värmepumpbranschen i Sverige. Den starka efterfrågan på värmepumpar i Sverige består. Det låga ränteläget och de förmånliga villkoren för ROT-avdraget har varit de starkast drivande krafterna för värmepumpbranschen under 2009.

Totalt såldes drygt 27 000 vätska-vattenvärmepumpar, knappt 16 000 luft-vattenvärmepumpar och drygt 13 000 frånluftvärmepumpar under 2009. Statistikunderlaget för försäljningen av luft-luftvärmepumpar är något mer osäkert, men enligt våra preliminära bedömning uppgick försäljningen till ca 60 000 enheter. Det totala värdet av all nyförsäljning på värmepumpmarknaden beräknas uppgå till ca 7,5 miljarder kronor. Enligt våra bedömningar finns det idag drygt 900 000 värmepumpar i drift i Sverige i dag. 

Försäljningsmässigt innebar värmepumpåret 2009 inga dramatiska förändringar. Trots fortsatt lågkonjunktur bibehöll branschen en hög försäljningsvolym. Försäljningen av frånluftvärmepumpar som är direkt beroende av byggkonjunkturen fortsatte att gå tillbaka (-18 %). Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har under en stor del av året uppvisat en svag ökning jämfört med 2008, men under årets sista kvartal tappade detta produktsegment 19 %. Den svaga avslutningen på året ledde till att försäljningen av luft-vattenvärmepumpar för helåret slutade på -5 %. Vätska-vattenvärmepumparna uppvisade en svag försäljningsökning under det första halvåret. När sedan fakturamodellen började tillämpas för ROT-avdraget efter halvårsskiftet tog försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar ännu mer fart. Den totala försäljningsökningen för detta produktsegment slutade på 10 %. ROT avdraget kan ha bidragit till en viss förskjutning av försäljningen från luft vattenvärmepumpar till förmån för vätska-vatten. 

Vi ser inga tecken på några större förändringar för värmepumpbranschen under den närmaste framtiden. Ett ökat fokus på energieffektivisering och användning av förnybar energi befäster intresset för värmepumpar. Emedan försäljningen av övriga typer av pannor (olje-, ved-, pellets och pelletsbrännare) har fallit kraftigt har värmepumparna bibehållit en hög försäljningsvolym. Värmepumpbranschen har, trots en något lägre försäljningsvolym, därmed stärkt sina marknadsandelar på värmemarknaden. Om vi undantar utbyte av enskilda elradiatorer och små braskaminer bedöms värmepumpbranschen stå för runt 80 % av alla installationer som görs.