Värmepumpåret 2007

Den långa raden av år med ständiga försäljningsrekord är nu definitivt över. 2007 innebar ett markant trendbrott för värmepumpbranschen. I vår bedömning omfattande alla typer av värmepumpar är försäljningsminskningen ca 25 %.

En minskning av försäljningen i Sverige har länge varit förutsedd, men vi har inte förutsett att den skulle bli så stor som det nu visat sig. En trolig förklaring till att förändringen på marknaden blivit så kraftig är att konverteringsstödet för utbyte av oljepannor som under 2006 komprimerade flera års försäljning. Utan det olyckliga stödet hade normaliseringen av marknaden sannolikt blivit mindre dramatisk.

Nedgången har redan fått konsekvenser på marknaden. Våra stora tillverkare har tvingats lätta på gasen och i vissa fall även tvingats till personalminskningar. Vi förväntar oss att den pågående avsvalningen kommer att leda till en viss självsanering av branschen. Redan nu har vissa aktörer med vanrykte fått ekonomiska problem och den rådande marknadssituationen bör definitivt skrämma bort nya lycksökare från vårt område. Även om nedgången är påtaglig så är det långt ifrån någon kris för branschen.

Enligt vår försäljningsstatistik kompletterat med en försäljningsuppskattning av antalet luft-luftvärmepumpar såldes det knappt 94 000 värmepumpar i Sverige. Det är fortfarande en mycket hög nivå och vi måste vara beredda på att kommande år kommer att innebära en fortsatt minskad försäljning. Försäljningsminskningen för de olika värmepumptyperna för hela 2007: Bergvärmepumpar -30%; Luft-vattenvärmepumpar -7 %; frånluftvärmepumpar -3 %; luft-luftvärmepumpar -30%.