2022

Synen på efterfrågan av värmepumpar mycket hög

Pulsen är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens årliga enkätundersökning bland återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Med hjälp av Pulsen kan föreningen följa värmepumpsmarknadens utveckling genom åren när det gäller exempelvis prisutveckling, anställda i branschen, vad värmepumpen ersätter samt synen på marknaden och dess utveckling hos de som deltar i undersökningen.

I år deltog 76 av totalt 650 tillfrågade representanter för föreningens installatörsmedlemmar i den webbaserade enkäten. Det skall poängteras att ett stort antal av de företag som inte svarat inte säljer värmepumpar till konsument och därför inte varit aktuella för enkäten.

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar är mycket stor

Den upplevda efterfrågan på värmepumpar har fortsatt uppåt. Från 88 % med positiv syn förra året till 93 % i år.  Synen på hur man tror efterfrågan blir de närmaste 3 åren är urstark, från 97 % med positiv syn förra året till 96 % i år. 

Värmepumpsbranschen är en framtidsbransch med växtvärk, det behövs fler kompetenta installatörer för att möta den urstarka efterfrågan. Hur kan vi nå ut ännu bättre för att öka intresset att bli kyl- och värmepumptekniker?