Marknadsföringsnorm för vätska-vatten- samt luft-vattenvärmepumpar

Det har i vår bransch förkommit tillfällen då det varit otydligt på vilket sätt vi i marknadsföring skall framhäva verkningsgraden på våra värmepumpar. Värmepumparna har ofta marknadsförts med så kallade COP- eller SCOP-värden. Det har dock sällan varit tydligt för vilket klimat, eller för vilken typ av distributionssystem för värme, det avsett. Verkningsgraderna varierar markant beroende på vilka av dessa faktorer som antas. Det har till och med förkommit att detta lett till rättprocesser som tyvärr riskerar att påverka vår bransch negativt.

SKVP:s styrelse har därför på rekommendation av SKVP:s tekniska kommitté beslutat att införa en marknadsföringsnorm för att fastställa på vilket sätt verkningsgrader skall framställas i marknadsföring. Normen fastställer bland annat att om en produkt marknadsförs med 

SCOP-värden (eller motsvarande) skall SCOP-värdet (eller motsvarande) för kallt klimat även redovisas. Det skall även tydligt framgå om värdet gäller för ett högtempererat (55ºC) eller ett lågtempererat (35ºC) distributionssystem.