Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och SKVP Info & Service AB

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

  • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (812800-1115) är föreningen, där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och allmänhet.
  • SKVP Info & Service AB (556696-0711) är dotterbolag till föreningen. Bolaget ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Branschorganisationen har sitt kontor i Alviks strand i Stockholm. Hit kan medlemmarna vända sig med frågor kring såväl teknik som regelverk och juridik. Vi håller seminarier och möten runt om i landet och deltar aktivt i olika offentliga sammanhang, t ex på mässor, konferenser och olika plattformar för samverkan mellan myndigheter och andra branschorganisationer.

Fakturaadress?

Fakturor skickas till inbox.lev.1187933@arkivplats.se