Länkar

Här samlar vi länkar som vi tror kan vara relevanta för er som besökare. Om du tycker att det saknas någon länk, e-posta ditt förslag till info@skvp.se.

SKVPs hemsidor

allt om f-gas Rätar ut dina frågetecken kring nya f-gasförordningen
Kyla & Värme Kyl & värmepumpbranchens egna tidskrift


Myndigheter

Energimyndigheten Tester av värmepumpar mm
Boverket BBR
Allmänna Reklamationsnämden Reklamationer
Konsumentverket Rättigheter för konsument
Skatteverket ROT
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Brunnsarkivet


Internationella kyl & värmepumpföreningar

European Heat Pump Association (EHPA) Den europeiska värmepumpföreningen
Air conditioning and refrigeration european assocation (AREA) Den europeiska kyl & värmepumpföreningen
International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA) Internationella berg- och jordvärmepumpföreningen


Nationella kyl & värmepumpföreningar

NOVAP Norska värmepumpföreningen
SULPU Finska värmepumpföreningen
VPO Dansk värmepumpförening
VPF Dansk värmepumpförening


Tidsskrifter & Nyhetsbrev

Kyla & Värme Kyl & värmepumpbranchens egna tidskrift
Vi i Villa Tidskrift för villaägare
Råd & Rön Tester, svarta listan
VVS forum VVS-tidskskrift
Slussen.biz Portal för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna
Svensk Geoenergi En tidskrift som informerar om geoenergin


Svenska föreningar, organisationer & projekt

Kyltekniska Föreningen Ideell, teknisk personförening
Energirådgivarna Ideell förening som arbetar för ett energieffektivare Sverige.
Borrföretagen Branschorganisationen för borrentreprenörer
Varmt&Kallt Innovationskluster
Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF) Sveriges största personförening i byggsektorn
Svenskt Geoenergicentrum Ett kunskapscenter för dig som har intresse för geoenergifrågor


Forskning & utbildning

Institutionen för energiteknik, KTH Forskning & utbildning
INSU Utbildning inom kyla & värme
Mittuniversitetet Utbildning inom kyla & värme
IEA Heat Pump Centre Forskningsprogram inom IEA


Svenska lagar & förordningar

Konsumentköplagen Köp av lösa saker
Konsumenttjänstlagen Köp av tjänster


Europeeiska förordningar & direktiv 

EU 2018/2001 Förnyelsebarhetsdirektivet
EU 517/2014 F-gasförordningen