Bli auktoriserad

Att bli ett auktoriserat kyl- och värmepumpföretag innebär att på ett strukturerat sätt, kontinuerligt arbeta för att höja kundnöjdheten genom att uppfylla kund- och lagkrav. Därtill underlättar miljöledningssystemet i auktorisationen företaget att skydda miljön genom att mäta och utvärdera vilka miljömål som har störst påverkan på företagets miljöprestanda.

För att underlätta för våra medlemmar att bygga upp sitt miljö- och kvalitetssystem har vi tagit fram en vägledning som ni följer steg för steg. Resultatet blir ett miljö- och kvalitetsledningssystem som är likvärdigt ISO 14001 och ISO 9001. Är ni redan ISO 14001 och ISO 9001 certifierade godkänner vi denna certifieringen med några branschspecifika tillägg.

För att underlätta miljöutvärderingen av det auktoriserade företaget och dess kunder har ett miljöledningssystem tagits fram där möjligheten finns att ansluta journalföringen i SDF – serviceprogram. Därmed kan en översikt att av företagets kunders köldmedieläckage och miljöpåverkan presenteras utan att det krävs någon stor arbetsinsats och fokus kan riktas mot där det gör mest nytta. Självklart är det bara företaget som har möjlighet att logga in för att se sin data.  

 

 

Förutom köldmedieläckage finns det även förslag på andra miljöaspekter som företaget kan använda i sitt miljöarbete. Allt samlat i miljöledningssystemet för att underlätta den interna uppföljningen och utvärdering samtidigt som arbetsinsatsen minskas. 

 

 

 

Så hur ansöker man?

1. Läs igenom reglerna och avgifterna för auktorisation.

2. Ladda ner miljö- och kvalitetsmanualen. Gå igenom denna steg för steg för att ta fram företagets egna miljö- och kvalitetsledningssystem. 

3. Skicka in ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs.

Tveka inte att höra av er till oss på sekretariatet om ni har några frågor eller vill bolla hur man kan utforma olika delar av miljö- och kvalitetsledningssystemet.

Vad händer sen?

När vi fått in alla dokument och säkerhetsställt att dessa är korrekta kontaktar vi er för ett första arbetsplatsbesök. Där går vi tillsammans igenom att miljö- och kvalitetsledningssystemet beskriver sättet som ni arbetar på, och att bland annat, lokaler och utrustning uppfyller kraven för de arbeten ni utför. När detta är godkänt är ni ett godkänt auktoriserat kyl- och värmepumpföretag och har rätt att använda auktorisationsloggan. På SKVP.se blir ni lätta att hitta som ett auktoriserat företag under sök företag där det även framgår vilka kompetenser ni har.