auktor_v1_1270x340

Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag

Söker ni ett företag med strukturerade processer, fokus på miljön och med personal med rätt kompetens för service och installation? Välj ett auktoriserat kyl- och värmepumpföretag!

Jobbar ni med kyl- och värmepumpar och vill öka kundnöjdheten, minska miljöpåverkan och attrahera professionella upphandlare inom allt från livsmedelsbutiker, ishallar till bostadsrättsföreningar ansök redan idag om att bli ett auktoriserat kyl- och värmepumpföretag!  

Miljö- och kvalitetsledningssystem 

Med auktorisationen har vi sammanställt en kvalitetsmanual som överensstämmer med ISO 9001 och ISO 14001, med fokus på branschspecifika områden. Därmed uppfylls krav på miljö- och kvalitetsledningssystem vid upphandling och förbättrar kvalitén på service och installationer, ökar kundnöjdheten och fokuserar företagets miljöarbete. 

Lagar och föreskrifter följs

Auktorisationen ställer krav på att lagar och föreskrifter efterlevs. Vi kontrollerar bland annat personalens kompetensområden, lokaler, utrustning och rutiner baserat på företagets verksamhetsområde så att dessa följer gällande lagstiftning. Auktorisationen ställer även krav på att företaget följer Svensk Kylnorm för att säkerhetsställa att installation och service utförs enligt bransch praxis för att uppnå driftsäkra och energieffektiva anläggningar.     

Tillsyn genom arbetsplatsbesök

Vid ansökan om auktorisation genomförs ett arbetsplatsbesök för att kontrolla att kraven som ställs på ett auktoriserat kyl- och värmepumpföretag är uppfyllda. Därefter genomförs regelbunden revision med besök hos företaget. På så sätt säkerställs att företaget som erhållit en auktorisation, uppfyller de krav som ställs på ett auktoriserat kyl- och värmepumpföretag.