hero_1600x340

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen för alla aktörer inom kyl- och värmepumpbranschen och är branschföreningen för klimatet och framtiden.

Vill du bli medlem eller informationskund hittar du mer information om detta under sidan "Bli medlem".

Vill du komma i kontakt med kansliet hittar du all information du behöver under "Kontakt".

Vår vision

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är framtidens branschförening och en av Europas mest inflytelserika branschföreningar.

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen, tar fram normer, informerar beslutsfattare och påverkar politiska beslut, säkerställer forskning och utveckling samt driver en samhällsdebatt för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.