mobil_1600x340

Mobil Kyla

Som mobil kyla brukar räknas de fall där det kylda föremålet är avsett att vara i rörelse. Det kan t ex vara luftkonditionering i personbilar, lastbilar, bussar, tåg, fartyg och flygplan. Det kan även vara transporter av varor som ska hållas kylda medan de fraktas och detta brukar benämnas transportkyla.

Transportkyla

Alla kyl- eller frysvaror måste transporteras i rätt temperatur för att inte kvalitetsförsämringar ska uppstå under transporten. Vi talar idag om den ”obrutna kylkedjan” från tillverkaren till dess konsumenten inhandlar produkten. Den ökade rationaliseringen har medfört att vi i dag har stora centrallager där varorna förvaras i väntan på distribution till butiker och storkök. Detta har inneburit att kyl- och frystransporterna ökat i mycket stor omfattning.