Butikskyla

En förutsättning för att vi året runt varje dag ska kunna äta den mat vi önskar är att den kan transporteras och förvaras i rätt temperatur för att hålla sig färsk. En viktig länk i detta är butikskylan som ser till att de frysta och kylda livsmedelsvarorna alltid har rätt temperatur. För större butiker används normalt ett centralt system som förser butiken med både den önskade kylan för livsmedel och producerar tillräcklig värme för rumsuppvärmning även de kallaste dagarna på året. I lite mindre butiker används ofta fristående kylar och frysar, så kallade plugindiskar. Genom att använda vätskekylda plugindiskar kan överskottsvärmen återanvändas för att nå hög energieffektivitet.