Naturliga köldmedier

Naturliga köldmedier är de köldmedier som initialt användes i kyl- och värmepumpande teknik. Deras termodynamiska egenskaper är goda och ger därmed effektiva system. Men på grund av deras giftighet (ammoniak), brandfarlighet (tex propan) och höga tryck (koldioxid) har HFC-köldmedier de senaste årtionden dominerat marknaden och innan dess CFC-köldmedier (freoner). CFC-köldmedier har förbjudits då de bryter ner ozonskiktet och HFC-köldmedierna är nu på väg att fasas ut på grund av deras växthuspåverkan. Förutom att ha goda termodynamiska egenskaper är miljö- och växthuspåverkan från de naturliga köldmedierna låga vilket har lett till att dessa åter är på väg att bli populära. Genom att minimera mängden köldmedium, ta hänsyn till riskerna vid design och installation och säkerhetsställa att personalen som jobbar med kyl- och värmepumparna har rätt kompetens så kan det säkerhetsställas att installationerna både blir prisvärda, energieffektiva och säkra.  

Inom butikskyla är idag R744, koldioxid ett av de populärare köldmedierna för större system där man nyttjar både den kalla sidan till kyl och frys och den varma sidan där höga hetgastemperaturer gör att det direkt kan nyttjas för tappvarmvatten och uppvärmning. För lite mindre aggregat som plugindiskar dominerar idag propan som naturligt köldmedium.