Styrelsen för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen består för närvarande av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Grundtanken är att ledamöterna i styrelsen ska representera hela landet och komma från olika typer av företag. Styrelsen väljs av årsmötet och mandatperioden är 3 år.

Ordförande & Vice Ordförande

Lars Gyllander (Ordf.)

Thermia AB
070-982 86 15
lars.gyllander@thermia.se

Arne Gustafsson (Vice ordf.)

NIBE AB
0433-27 30 00?
arne.gustafsson@nibe.se

 

Ordinarie

Peter Hornbeck

Klimatkontroll
040-671 12 53
peter@klimatkontroll.se

 

Patrik Larsson

Labkyl
08-556 716 70
patrik.larsson@labkyl.se

Titus Alex

IVT/Bosch Thermoteknik AB
076-941 41 13
titus.alex@ivt.se

Michael Bergdahl

Vi Värmer Sverige
0708-68 49 00
michael.bergdahl@vivarmer.se

Arne Gustafsson

NIBE AB
0433-27 30 00?
arne.gustafsson@nibe.se

Robert Björk

Edekyl & Värme AB
019-24 00 30
robert.bjork@edekyl.se

Calle Rosén

Energipartner
070-826 38 39
calle@energipartner.se

 

Suppleant

Patrik Ek

Mitsubishi Electric Europe B.V.
070-569 05 63
patrik.ek@se.mee.com

Mats Bjelkevik

Indoor Energy
08-764 50 00
mats.bjelkevik@indoor.se

Paul Levau

Kylma
08-598 908 65
paul.levau@kylma.se