installator1_novap_1600x340

Entreprenörer, Installatörer och Serviceföretag

Medlemsförmåner

Att vara medlem i branschorganisationen upplevs av kunderna som en styrka och kvalitetsgaranti. Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. 

 • Företagsförsäkringar
 • Rabatt på kreditupplysningstjänst
 • Rabatt på Svensk Kylnorm
 • Rabatt på tidningen Kyla & Värme
 • Ifyllningsbara blanketter kopplade till Svensk Kylnorm och olika avtal
 • Marknadsföring på hemsidan
 • Utbildning och rekrytering
 • Tillgång till kostnadsfria trycksaker, blanketter etc.
 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Rabatter i webbshopen
 • Rabatt på programvara från Svensk Dataförvaltning (SDF).
 • Rabatt på kursen för Certifierad Värmepumpinstallatör hos Heta Utbildningar.
 • Rabatt på seminarier, medlemsmöten och nätverk
 • Branschinformation
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 • Ramavtal med Svea Ekonomi
 • Administrativt programstöd
 • Rabatterade priser på bensin och diesel


Medlemsavgifter

Den totala avgiften är uppdelad på en del till föreningen plus en del till servicebolaget som är baserad på antal anställda* enligt nedan:

Avgift till föreningen:

Avgift (momsbefriad)

1 400 kr/år


Avgift till servicebolaget:

Antal anställda* Avgift, SEK, exkl.moms.**
0-3 7 600
4-8 10 900
9-15 16 000
16-25 23 700
26-50 37 900
51-75 58 500
76-100 81 100
Fler än 100 116 500

 

*Antal anställda upptar samtliga anställda på företaget, t ex. arbetsledare, tekniker/installatör, kylmontör, säljare, administratör osv. Observera att även företagsledare/VD räknas in i antalet anställda. I företag med tvärfacklig verksamhet räknas samtliga anställda, som omfattas av verksamhet rörande kyl- och värmepumpar.

** Avser avgiften för 2024. Avgiften räknas upp varje år enligt konsumentprisindex, KPI.