friends_1600x340

Bli medlem du också!

Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. Att vara medlem i branschorganisationen är en styrka och ett kvalitetsmärke. Vi håller dig uppdaterad och du får tillgång till många nyttiga förmåner och tjänster.

SKVP står för en hög kompetens- och kvalitetsnivå. Våra medlemmar ska följa god branschpraxis, vara professionella och arbeta på ett seriöst sätt. Det gör det enkelt för kunder och anläggningsägare att hitta duktiga och trygga leverantörer av installations- och servicetjänster inom kyl- och värmepumpområdet. Inom branschorganisationen läggs också stor vikt vid att utveckla och informera företag vad gäller teknik, marknad och regelverk. Detta ger våra medlemsföretag bästa möjliga förutsättningar att leverera kloka och långsiktiga lösningar till sina kunder. Ett medlemsföretag hos oss är inte som vilket annat företag som helst, det är ett företag som vill mer.

Medlemsförmåner

Att vara medlem i branschorganisationen upplevs av kunderna som en styrka och kvalitetsgaranti. Ibland är det skönt att ha en stark organisation bakom sig. Som medlem i SKVP blir du inte bara marknadsförd utan får också tillgång till en mängd servicefunktioner. 

 • Företagsförsäkringar
 • Rabatt på kreditupplysningstjänst
 • Rabatt på Svensk Kylnorm
 • Rabatt på tidningen Kyla & Värme
 • Rabatt på platsannonser i tidningen Kyla & Värme
 • Ifyllningsbara blanketter kopplade till Svensk Kylnorm och olika avtal
 • Marknadsföring på hemsidan
 • Utbildning och rekrytering
 • Tillgång till kostnadsfria trycksaker, blanketter etc.
 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Rabatter i webbshopen
 • Rabatt på programvara från Svensk Dataförvaltning (SDF).
 • Rabatt på kursen för Certifierad Värmepumpinstallatör hos Heta Utbildningar.
 • Rabatt på seminarier, medlemsmöten och nätverk
 • Branschinformation
 • Omvärldsbevakning och opinionsbildning
 • Ramavtal med Svea Ekonomi
 • Administrativt programstöd
 • Rabatterade priser på bensin och diesel

Marknadsföring

Varumärket Svenska Kyl & Värmepumpföreningen exponeras ofta, och föreningen arbetar kontinuerligt med att öka omvärldens kännedom om vad föreningen och branschen står för. Ju mer välkända SKVP är bland medlemmarnas kunder, desto mer seriösa framstår medlemmarna. Som medlem i föreningen får du tillgång till aktuellt marknadsföringsmaterial, såsom dekaler och rätten att använda föreningens logotype i din egen marknadsföring. SKVPs medlemmar får en bra exponering på föreningens hemsida via ”Sök Kyl & Värmepumpföretag”. Där får kunderna direkt fram kontaktuppgifter till ett medlemsföretag inom önskat område. SKVPs hemsida ska vara det självklara valet för företag och privatpersoner som står i begrepp att investera i ny kyl- eller värmepumpanläggning. Att vara medlem i SKVP ökar helt enkelt dina chanser till fler affärer. SKVP publicerar pressmeddelanden och nyheter kontinuerligt för att hitta och få kontakt med de viktigaste opinionsbildarna som är intresserade av föreningens information. Föreningen samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför den kompetens som våra medlemmar besitter, där enskilda företag inte skulle kunna nå fram på samma sätt. Föreningen har en egen Marknadssektion som enbart fokuserar på frågor gällande marknadsföring och synlighet av branschen.

Utbildning och rekrytering

En högt prioriterad fråga för föreningen är utbildning och rekrytering. SKVP har ett nära samarbete med skolor och utbildare för att säkerställa tillgång till välutbildad personal när företagen behöver förstärkning. Föreningen har en egen Utbildningssektion som enbart fokuserar på utbildnings- och rekryteringsfrågor för branschen. 

Tidningen Kyla & Värme

Tidningen Kyla & Värme är branschens egen tidning som speglar kyl- och värmepumpbranschen. Den utkommer 8 gånger om året. Som medlem får du rabatt på prenumeration för både företag och anställda. Du har också möjlighet att annonsera till låg kostnad. I delen ”Kyl- och värmepumpföretag på din ort” har medlemmar möjlighet till profilering av företaget. Med tidningen Kyla & Värme blir ditt företag garanterat uppdaterat om vad som händer i branschen.

Svensk Kylnorm, Regelförteckning och avtal

SKVP utvecklar och ger ut Svensk Kylnorm som innehåller branschstandarder och riktlinjer för vad som är god praxis i olika sammanhang. Föreningen har även tagit fram en webbaserad tjänst, Regelförteckning, som sammanställer lagar och förordningar som berör branschen. Regelförteckningen är uppbyggd i olika kapitel för att lättare hitta det område man letar efter. Som medlem har du rabatt på denna. En demo hittar du här. Föreningen tar fram olika typer av leveransbestämmelser och avtal för en enklare och tydligare kommunikation med kunder och leverantörer. 

Branschinformation 

I SKVPs nyhetsbrev, som utkommer 11 gånger om året, informerar föreningen om det senaste som har hänt och om aktiviteter som är på gång. På föreningens hemsida kan du ta del av den senaste informationen och nyheter när det passar dig. Här finns både allmän information och lösenordsskyddade medlemsspecifika sidor. Du kan också ringa 08-512 549 50 för hjälp året om. Två gånger om året presenteras konjunkturrapporter för branschen. Regelbundet publicerar vi även statistik över värmepumpförsäljningen. Värdefull information som skulle vara dyrt för ett ensamt företag att beställa.

Seminarier, medlemsmöten och nätverk

För att möta medlemmarna håller SKVP regelbundet möten och seminarier runt om i landet, möten där medlemsföretagen träffas för att ta del av den senaste informationen, diskutera teknik och regler. Dessa möten skapar kontakter och nätverk som utvecklar såväl affärer som människor. 

Omvärldsbevakning och opinionsbildning 

Regelverket utökas och förändras ständigt. SKVP agerar för din räkning. Genom kontakter med försäkringsbranschen, de europeiska branchsorganisationerna (AREA för installatörer och EHPA för värmepumpområdet) och myndigheter får vi tidigt signaler om vad som är på gång. SKVP har även ett gott samarbete med våra medlemmars kunder, såsom fastighetsägarna, livsmedelsbranschen och annan industri. SKVP finns med på alla viktiga publika mässor samt fackmässor och när media behöver information eller en representant för kyl- och värmepumpbranschen vänder de sig till SKVP. Föreningen bistår allmänhet, myndigheter, organisationer och politiker med information och hjälper dem fatta kloka och genomtänkta beslut. Exempel på myndigheter som föreningen har god kontakt med är Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Miljödepartementet,  Energimyndigheten, Boverket, Skolverket och Yrkeshögskolemyndigheten.

Rådgivning

Som medlem kan du få svar på frågor gällande  teknik och regelverk. En medlem i SKVP kan alltid höra av sig för att ställa frågor gällande företagande, affärsmannaskap och ekonomi. Vi svarar helt enkelt på frågor som gör vardagen som företagare lite enklare. När ditt företag behöver hjälp med juridiska frågor, har vi en partner där ditt företag har en halvtimmes rådgivning per ärende som bekostas av SKVP. Här kan du även få hjälp med information kring ROT-avdraget, konsumentköplagen samt medling i tvister – sådant som en konsumentriktad installatör är intresserad av.

Stöd, skydd och hjälp åt ditt företag

Ett medlemskap i SKVP ger dig tillgång till tre skräddarsydda samarbetsavtal med syfte att stödja, skydda och hjälpa dig och ditt företag.

Företagsförsäkringar

Speciella försäkringslösningar anpassade för just vår bransch. Genom att de täcker precis det som är relevant för din verksamhet har de mycket konkurrenskraftig premie.

Kreditupplysningstjänst

En kund med likviditets- eller soliditetsproblem är en potentiell risk. Därför inkluderar medlemskapet i SKVP även en webbaserad kreditupplysningstjänst. Där finner du information inte bara om resultat, likviditet och soliditet , utan även kredit-rating, betalningsanmärkningar samt förändringar i kundens verksamhet. För de som jobbar mot konsumentmarknaden finns även information om betalningsanmärkningar samt fastighetsägarregister.

Ramavtal med Svea Ekonomi

Som medlem kan du teckna ett förmånligt avtal med olika tjänster. Allt från kreditupplysningar, inkasso, påminnelseservice, administration, fakturaköp och factoring. Logga in på medlemsförmåner så kan du enkelt ta del av ramavtalets tjänster och prisvillkor. 

Administrativt programstöd

Adminstrationen av ett företag kan i många fall bli kvävande för en verksamhet. Genom medlemskapet i SKVP får du kraftiga rabatter hos datasystemföretaget Svensk Dataförvaltning, ett företag specialiserat på vår bransch med en erfarenhet som sträcker sig mer än 25 år bakåt i tiden.

Rabatterade priser på bensin och diesel

Som medlem får du kraftigt rabatterade priser på både bensin och diesel.

Andra viktiga medlemsförmåner

 • Tillgång till trycksaker, journalpärm, blanketter etc, något som är kostsamt för det enskilda företaget att ta fram på egen hand.
 • Rabatter i webbshopen.