handwriting

Remisser & Brevsvar

Här läggs alla Svenska Kyl & Värmepumpföreningens remissvar, ställningstaganden och brevsvar upp. För att finna äldre remissvar, tryck här!

Ställningstaganden

Datum Instans Titel
2019-09-05 Alla Kombinerad energimärkning för rumsvärmare (eng)

Remisser

Datum Instans Titel Vårt svar
2022-09-02 Miljödepartementet Förslag till revidering av EU Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning 2022-09-02
2022-09-02 Miljödepartementet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ämnen som bryter ned ozonskiktet 2022-09-02
2022-02-09 Infrastrukturdep. Förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (I2021/03358)  2022-02-09
2022-01-10 Miljödepartementet Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter (M2021/01748) 2022-01-10
2021-03-22 Finansdep. Stöd till energieffektivisering (Fi2021/00200) 2021-05-24
2021-02-02 Finansdep. Avgift vid prövning (Fi2021/00426) 2021-05-03
2020-12-18 Boverket Föreskrifter om skydd mot buller (2747/2019) 2021-04-09
2020-03-05 Infrastrukturdep. Elmarknadsområdet (I2020/00602/E) 2020-06-05
2020-02-06 Finansdep. Modernare byggregler (Fi2019/04318/BB) 2020-05-15
2020-02-10 Finansdep. Klimatdeklarationer (Fi2020/00475/BB) 2020-05-06
2019-06-17 Infrastrukturdep. Mindre aktörer i energilandskapet (I2019/00922/E) 2019-11-20
2019-07-09 Boverket Ändringar i BBR (6664/2017) 2019-10-25
2019-07-05 Finansdep. Ändringar i PBF (Fi2019/02656/BB) 2019-10-25
2019-07-15 Infrastrukturdep. Inspektion av uppvärmningssystem (I2019/01698/E) 2019-10-07
2018-03-16 Finansdep. Ändring instruktioner för ARN (Fi2018/01147/KO) 2018-04-27
2018-03-06 Boverket Ändringar i BBR (NNE 2020) 2018-05-11

 

 

 

Brevsvar

Datum Instans Titel
2018-11-06 Näringsdep. Bemötande av Energiföretagens hemställan
2018-09-12 M & Energidep. Synpunkter kring byggnaders energiprestanda
2018-03-14 M & Energidep. Primärenergifaktor på 2,0 i EED
2018-02-01 Natruvårdsv. Naturvårdsverket - undantag i artikel 15 EU 517-2014 2018-02-01.pdf