Tidning715x180

Nyhetsmagasinet KLIMAT

KLIMAT är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens eget nyhetsmagasin. Det innehåller nyheter, branschskvaller, försäljnings- och energistatistik mm. Nyhetsbladet skickas ut fyra gånger per år till alla medlemsföretag, alla riksdagsledamöter, regeringen, alla kommunala energi- och klimatrådgivare och andra som anmält intresse av att få det. 

Om du är intresserad av att läsa finner du de digitala versionerna här nedan. Du kan även kontakta SKVP, info@skvp om du vill prenumerera på den tryckta utgåvan.