Kyltekniker1270x340

Yrkesutbildning är svaret på matchningsutmaningen visar ny utredning

Matchningskommissionen tillsattes för att utreda hur kyl- och värmepumpbranschens rekryteringsbehov kan kommas till rätta med. Dess slutrapport visar att frågan är komplicerad och att ansvaret och förutsättningarna för att komma till rätta med den ligger på flera aktörer. Kärnan är dock enkel – om en arbetslös person går en yrkesutbildning är sannolikheten för arbete efteråt väldigt hög. Därför behövs samhälleliga insatser för att stärka yrkesutbildningen i Sverige och för att höja yrkesarbetets status.

Matchningskommissionen föreslår en rad åtgärder, varav de nedan är de viktigaste förslagen som rör samhällets och utbildningssystemets insatser på området:

  1. Introducera ett yrkesbasår för nyanlända eller andra som vill ställa om till yrkesarbete men som saknar behörighet till yrkesutbildning.
  2. Utbyggnaden av yrkeshögskolan bör fortsätta och ges ytterligare medel.
  3. Gör kyl- och värmepumpstekniker till en inriktning under gymnasiets El- och energiprogram.
  4. En återuppbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen i Sverige.
  5. I dialog med arbetsmarknadens parter bör regeringen utarbeta en nationell strategi för yrkesarbete.

Rapporten i sin helhet går att finna här nedan.

För mer information:
Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert SKVP och ordförande i Matchningskommissionen
Tel: 08-512 549 52
E-post: anne-lee.bertenstam@skvp.se

Anna Ljungdell, huvudsekreterare Matchningskommissionen
Tel: 070-369 37 46
E-post: anna.ljungdell@thelabyrinth.se