Mässa1270x340_ny

Aktuellt

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens uppdrag är att initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.

En del av föreningens aktiviteteter har blivit årligt återkommande medan andra skapas efter aktuellt behov.