Pågående arbeten

Pågående arbeten inom ramarna för Svensk Kylnorm är följande:

Nya utgåvor:
Faktablad 15, Energieffektiva butiker:
Nytt faktablad. Beräknad utgivning 2017.
Svensk Kylnorm, Brandfarliga köldmedier: Ny norm som ersätter Interimsutgåva av Aggregat med Brandfarliga Köldmedier. Beräknad utgivning under 2017.

Uppdatering av befintliga utgåvor:
Allmän Del 1-4, Allmän uppdatering med anledning av ny f-gasförordning.

Digitalisering av Allmän Del och Faktablad är tillgänglig sedan hösten 2015 och Ammoniaknormen sedan december 2017.
Är du abonnent? Registrera dig för att få tillgång till den digitala versionen. Befintlig kund av SKN