Pågående arbeten

Pågående arbeten inom ramarna för Svensk Kylnorm är följande:

Nya utgåvor:
Faktablad 15, Energieffektiva butiker:
Nytt faktablad. Beräknad utgivning 2017.
Svensk Kylnorm, Brandfarliga köldmedier: Ny norm som ersätter Interimsutgåva av Aggregat med Brandfarliga Köldmedier. Beräknad utgivning under 2017.

Uppdatering av befintliga utgåvor:
Faktablad 4, Hantering av köldmedier och köldbärare: Uppdatering av befintligt faktablad.
Faktablad 10, Utrustning och kontrollmetoder: Uppdatering av befintligt faktablad.
Allmän Del 1-4, Allmän uppdatering med anledning av ny f-gasförordning.

Digitalisering av Allmän Del och Faktablad är tillgänglig sedan hösten 2015. Är du abonnent? Registrera dig för att få tillgång till den digitala versionen. Befintlig kund av SKN