Kontakt

Kontakt

Frågor angående Svensk Kylnorm, eller förslag till förbättringar och förändringar av Svensk Kylnorm, kontakta:
Johan Landé, telefon 08-512 549 56, e-post johan.lande@skvp.se

Styrgruppen för Svensk Kylnorm tar därefter upp förslaget till diskussion och bedömning.