Aktuella utgåvor av kylnormens olika delar

Nedan följer en förteckning över aktuellt innehåll i Svensk Kylnorms olika delar.

Svensk Kylnorm, Allmän del:  Klicka här!

Svensk Kylnorm, Faktablad:   Klicka här!

Svensk Kylnorm, Ammoniak:   Komplett häfte utgåva 1, 2007

Svensk Kylnorm, Brandfarliga köldmedier (Interimsutgåva):   Komplett bok utgåva mars 1997

Svensk Kylnorm, klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner:  Komplett bok utgåva 4, 2009

Dessa produkter finns att beställa i vår Webshop