Kontrolletikett

För att visa kunden att den obligatoriska läckagekontrollen enlig f-gasförordningen, EU/517/2014, är utförd på den aktuella utrustningen, kan kontrolletikett klistras på utrustningen eller aggregatets ram eller annan tydlig plats.

På etiketten ska anges datum för läckagekontrollen, och det datum nästa kontroll senast ska genomföras för att uppfylla kravet på korrekt periodicitet. I annat fall kan miljösanktionsavgift komma att dömas ut.

På etiketten anges också namn och certifikatsnummer för det kylföretag som genomfört den periodiska läckagekontrollen.

Kontrolletiketten finns i tre färger där varje färg signaleras vilken periodicitet den aktuella utrustningen har för de obligatoriska läckagekontrollerna.

Grön etikett - används för aggregat med periodicitet senast var 12-månad (365 dagar).
Gul etikett - används för aggregat med periodiciteten senast var 6-månad.
Röd etikett - används för aggregat med periodiciteten senast var 3-månad.

Kontrolletiketterna kan beställas i webbshopen.