Mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner

Syftet med "Svensk Kylnorm, Mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner", är att ge en samlad bild av, dels de säkerhetskrav, miljökrav och övriga tekniska krav som olika myndigheters direktiv, förordningar och föreskrifter innebär beträffande konstruktion, tillverkning, installation, drift och underhåll, service och reparation samt kontroll av dessa mobila aggregat, och dels vad som anses vara god branschpraxis.

Denna kylnorm behandlar mobila luftkonditioneringsaggregat med köldmedier i klass A1 och då främst de så kallade HFC-köldmedierna.

"Svensk Kylnorm, Mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner", ska även ses som ett exempel på god ingenjörspraxis i Sverige avseende konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar och aggregat i enlighet med tryckutrustningsdirektivet (PED).

Vill du beställa "Svensk Kylnorm, Mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner"?

Den finns att beställa i vår webshop!

För tillfället finns inte "Svensk Kylnorm, Mobila luftkonditioneringsaggregat i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner" i digital version. Vi hoppas dock kunna erbjuda detta framöver.