Aggregat med brandfarliga köldmedier

Syftet med "Svensk Kylnorm — Aggregat med brandfarliga köldmedier" är att ge en samlad bild av dels de säkerhetskrav, miljökrav och övriga tekniska krav som olika myndigheters föreskrifter innebär beträffande t ex konstruktion, installation, drift och underhåll samt besiktning och kontroll av stationära aggregat med brandfarliga köld medier, dels vad som anses vara god branschpraxis.

"Svensk Kylnorm — Aggregat med brandfarliga köldmedier" är omarbetade utdrag ur Svensk Kylnorm — Allmän del avseende anvisningar för köldmedier i grupp 3.

Anvisningarna skall tillämpas enbart för stationära aggregat med brandfarliga köld medier.

Vill du beställa Svensk Kylnorms "Svensk Kylnorm — Aggregat med brandfarliga köldmedier"?

Den finns att beställa i vår webshop!

Observera att arbetet med att ta fram en ny utgåva av denna publikation befinner sig i sin slutfas. Beställer du denna nu får den den befintliga versionen från 1997.

För tillfället finns inte "Svensk Kylnorm — Aggregat med brandfarliga köldmedier" i digital version. Vi hoppas dock kunna erbjuda detta framöver.