Länkar

Här samlar vi länkar som vi tror kan vara relevanta för er som besökare. Om du tycker att det saknas någon länk, e-posta ditt förslag till info@skvp.se.

SKVPs hemsidor

allt om f-gas Rätar ut dina frågetecken kring nya f-gasförordningen
  kyl.se   Är du en blivande kyl & värmepumptekniker?  
  KYLA+   Kyl & värmepumpbranchens egna tidskrift  

 

Myndigheter

  Energimyndigheten Tester av värmepumpar mm  
  Boverket BBR  
  Allmänna Reklamationsnämden Reklamationer  
  Konsumentverket Rättigheter för konsument  
  Skatteverket ROT  
  Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Brunnsarkivet  

 

Internationella kyl & värmepumpföreningar

  European Heat Pump Association (EHPA)   Den europeeiska värmepumpföreningen  
  Air conditioning and refrigeration european assocation (AREA)   Den europeeiska kyl & värmepumpföreningen  
  International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA)   Internationella berg- och jordvärmepumpföreningen  

 

Nationella kyl & värmepumpföreningar

  NOVAP   Norska värmepumpföreningen  
  SULPU   Finska värmepumöföreningen  
  VPO   Dansk värmepumpförening  
  VPF   Dansk värmepumpförening  

 

Tidsskrifter & Nyhetsbrev

  KYLA+   Kyl & värmepumpbranchens egna tidskrift  
  Vi i Villa   Tidsskrift för villaägare  
  Råd & Rön   Tester, svarta listan  
  VVS forum   VVS-tidskskrift  
  Slussen.biz   Portal för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna  
  Svensk Geoenergi   En tidskrift som informerar om geoenergin  

 

Svenska föreningar, organisationer & projekt

  Kyltekniska Föreningen   Ideell, teknisk personförening  
  Energirådgivarna   Ideell förening som arbetar för ett energieffektivare Sverige.  
  Geotec   Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation  
  Avanti   Sveriges Avanti-Borrare Förening  
  EFFSYS Expand   Forskningsprogram  
  Energi- och miljötekniska föreningen (EMTF)   Sveriges största personförening i byggsektorn  
  Svenskt Geoenergicentrum   Ett kunskapscenter för dig som har intresse för geoenergifrågor  

 

Forskning & utbildning

  Institutionen för energiteknik, KTH   Forskning & utbildning  
  Installatörernas utbildningscentrum (IUC)   Utbildning inom kyla & värme  
  Mittuniversitetet   Utbildning inom kyla & värme  
  IEA Heat Pump Centre   Forskningsprogram inom IEA  

 

Svenska lagar & förordningar

  Konsumentköplagen   Köp av lösa saker  
  Konsumenttjänstlagen   Köp av tjänster  

 

Europeeiska förordningar & direktiv 

  2009/28/EG   Förnyelsebarhetsdirektivet  
  EU/517/2014   F-gasförordningen