nurn

Engagemang & Kommittéer

Nedan listas olika kommitteer, arbetsgrupper, projekt etc där företrädare från SKVP finns representerade.

Organisation Namn Ansvarig på SKVP Roll
EHPA Education Committee Morgan Willis Ordförande
EHPA Quality Label Swedish National Committee Morgan Willis Ordförande
EHPA National Associations Committee Morgan Willis Deltagare
SIS TK 467: Värmepumpar Morgan Willis Deltagare
SIS TK 189: Installationer Morgan Willis Deltagare
SIS TK 243: Säkerhet Viktor Ölén Deltagare
INCERT Styrelse Morgan Willis Suppleant
KYS Styrelse Morgan Willis Suppleant
INCERT Styrelse Anders Mårtensson Ledamot
KYS Styrelse Anders Mårtensson Ledamot
ARN Bostadssektionen Morgan Willis Ledamot
RHC HWG 100% RE Buildings Morgan Willis Teknisk expert