Bli auktoriserad

Kvalitetssäkra din verksamhet och nå nya kundgrupper

Att bli ett Auktoriserat Kyl & Värmepumpföretag innebär visserligen en del  jobb men framförallt en mängd fördelar. Du har säkert stött  på krav på ISO Certifiering, frågor som rör dokumentation av olika slag samt intyg mm. Om inte så kommer du göra det. Intresset för Miljö-och energikrav samt Kvalitetsledningssystem ökar inte bara hos beställare vid upphandlingar utan även hos konsumenterna. Skaffa dig en konkurrensfördel redan nu och bli ett Auktoriserat Kyl- & Värmepumpföretag.

Även Värmepumpföretagen har förutsättningarna som krävs

I samband med en nyligen genomförd översyn av auktorisationen valde vi att anpassa kraven på kompetensområdet efter företagens verksamhetsområde.  Så nu har alla våra medlemmar möjlighet att bli ett Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag.  Oavsett ni jobbar med att sälja värmepumpar till konsument eller värme- och kylanläggningar till kommersiella och offentliga kunder.

Enklare än en ISO certifiering

Vi har låtit auktorisationen i så stor utsträckning som möjligt överen- stämma med ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att du kan hänvisa till Auktorisationen  vid t ex en upphandling när det ställs krav på Miljö- och Kvalitetsledningssystem. På så sätt slipper våra medlemmar den dyra och krångliga process som det innebär att bli ISO certifierad.

Följ bara vår kvalitetsmanual

För att underlätta för våra medlemmar att bygga upp sin kvalitetsmanual har vi tagit fram en vägledning som du följer steg för steg. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kansliet.

Det mesta handlar om ordning och reda

Naturligtvis ställer Auktorisationen krav på att lagar och regler följs. Annars handlar det mesta om att du ska ordning och reda i dina pap- per. Dokumenterade rutiner för projekthantering, personal, ledning, kundhantering och i aktuella fall köldmediehantering.  Och att du har rätt utrustning , lokaler och intyg som verksamheten  kräver.

Räkna med regelbundna arbetsplatsbesök

I samband med behandlingen av din ansökan,  genomför vi ett arbets- platsbesök där vi tillsammans går igenom att allt är uppfyllt för en Auk- torisation. Därefter genomför vi en revision genom regelbunden tillsyn i form av besök på plats hos företaget inom intervaller på maximalt tre år.

Öppna dörren för en auktorisation redan nu!