hero_1600x340

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. SKVP bevakar våra medlemmars intressen och driver frågor som är viktiga för vår bransch.

Vill du bli medlem eller informationskund hittar du mer information om detta under sidan "Bli medlem".

Vill du komma i kontakt med kansliet hittar du all information du behöver under "Kontakt".

Vår vision

En attraktiv och synlig bransch med aktiva, affärsinriktade och lönsamma företag.

Vårt uppdrag

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ska initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.