Yrkeshögskolan satt på svältkur

2017-04-10

Sverige behöver fler riktiga jobb och yrkeshögskolan är vägen dit. När matchningen mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas behov är svag krävs specialiserade yrkesutbildningar. Varför får så få starta utbildning när så många vill? skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel i GP idag.

Yrkeshögskolan har sedan starten 2009 varit en succé, och lett till många jobb. En förklaring är givetvis att arbetsmarknaden skriker efter yrkeskunniga medarbetare. Uppdrag och kunder finns, men få kan utföra jobben. Förra året fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Nu har myndigheten bedömt ansökningarna och beslutat att låta 351 av dessa få bedriva utbildning. Över 70 procent av utbildningarna får avslag när pengabrist tvingar fram hårda prioriteringar.

Systemet är galet. Efterfrågan på arbetsmarknaden är bevisligen hög och utbildningsanordnare finns som kan ge eleverna yrkeskunskaper. Då är det samhällsekonomiskt vansinne att inte satsa på dessa utbildningar.

Kan tredubbla utbildningarna

Yrkeshögskolan skulle, om den bara fick möjlighet, kunna tredubbla sina utbildningar. I stället hålls den på fortsatt svältkur. I vår bransch blev vi beviljade två klasser med kyl- och värmepumptekniker, en hos Stockholms Tekniska Institut (STI) och en i Katrineholm hos Installatörernas Utbildningscentrum (IUC). Positivt för eleverna som garanterat kommer att få jobb efteråt. Men det blev avslag på tre andra utbildningar som hade kunnat leda till fler riktiga jobb.

I statsbudgeten betraktas Yrkeshögskolan som vilken annan utbildning som helst, där kostnaderna måste hållas nere och resurserna fördelas rättvist. Men Yrkeshögskolan är ingen kostnad, utan ren vinst för samhället! Genom Yrkeshögskolan minskar arbetslösheten direkt och företagen får möjlighet att växa.

Många vakanser

Dagens dåliga matchning på svensk arbetsmarknad bidrar till polarisering i samhället. Klyftorna ökar, liksom den ekonomiska otryggheten. Riktiga jobb är en nyckel till både framtidstro och en fungerande integration. Här har politiken en verkligt tuff uppgift.

Inom vår bransch skulle vi kunna nyanställa 2 500 personer på fem års sikt, så stort är behovet. Just nu har vi mer än 700 vakanser. Vi kan bara peka på möjliga lösningar men det är regeringen som sitter på budgeten och därmed lösningen!

Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen