Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2022

2022-11-21

I samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2022 delades traditionsenligt Ebbe Lyths Stipendium ut. Där fick tre studenter motta diplom och tillhörande prissumma i kategorierna bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpsteknik på yrkeshögskolan respektive bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpande tekniker på högskola.

Varje år delar Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, ut stipendier till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå. Det som är föremål för bedömning av juryn är studenternas examensarbeten.

Efter moget övervägande beslutade juryn, utsedd av KYS, att årets stipendier skulle gå till Nikolay Mihaylov, i kategorin yrkeshögskola, respektive Julia Almebäck och Rebecka Magnius i kategorin högskola och universitet. De fick motta priset av Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i på Innovationsscenen i samband med Svenska Kyl & Värmepumpdagen.

Nikolay Mihaylov belönas med Ebbe Lyths stipendium 2022 inom kategorin yrkeshögskola för examensarbetet ”Påverkan på kylprocessen vid olika arbetsförhållanden ”för en god ansats till förståelsen av kylprocessen och hur olika parametrar påverkar driftförhållandena. Arbetet går igenom orsaken till några av de vanligaste felen som kan uppstå i kylprocessen och hur dessa kan detekteras.

Julia Almebäck och Rebecka Magnius belönas med Ebbe Lyths stipendium 2022 för examensarbetet ”Heat Export from Supermarkets’ Refrigeration Systems” för en genomarbetad och välskriven rapport som påvisar potentialen för export av värme från kylsystem i livsmedelsbutiker. Fallstudierna från de 3 undersökta livsmedelsbutikerna visar att den återvunna värmen kan täcka hela värmebehovet samt producera överskott för export. De teknoekonomiska analyserna visar vidare att det är mer lönsamt att koppla från fjärrvärmen i de undersökta fallen och bli självförsörjande på värme.  

Fakta Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium instiftades 2019 av KYS för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska Kyl- och Värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Stipendiet är på 30 000 kronor