”Vilseledande statistik skrämmer husägare”

2016-11-18

I en debattartikel hos Svenska Dagbladet riktar idag Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, och Johan Aspelin, vd GVK, Svensk Våtrumskontroll, stark kritik mot hur försäkringsbolagen hanterar statistik och rapporter. Istället för att hjälpa husägarna så skrämmer man dem, sägs det i debattartikeln.

Per Jonasson och Johan Aspelin skriver i debattartikeln att urval och rubricering av rapporter är vilseledande, siffror presenteras som snitt när de egentligen är tagna från en viss grupp och orealistiska metoder används för att påvisa tänkbara skador.

”Konsekvensen blir att husägare får uppfattningen att de löper stor risk att råka illa ut vid renoveringar eller andra åtgärder i hemmet, när det egentligen är väldigt få som drabbas” skriver man vidare.

Ett av exemplen som omnämns i debattartikeln är den rapport om värmepumpar som Folksam presenterade i oktober. Läser man rapporten ges intrycket att den som har en värmepump löper stor risk att bli lurad vid service och reparationer trots att statistiken faktiskt pekar på det omvända, att risken för att råka ut för en fuskande reparatör är väldigt liten.

Konsekvenserna av försäkringsbolagens hantering av rapporter och statistik riskerar inte bara att skrämma husägarna utan även att försvåra företagens möjligheter att rekrytera nya människor, enligt Per Jonasson och Johan Aspelin.

Debattartikeln avslutas med ett konstaterande av att hållbarheten och kvaliteten i svenska hem är mycket hög i ett internationellt perspektiv samt en uppmaning till försäkringsbolagen om att inte sprida felaktiga myter.

Debattartikeln i sin helhet hos Svenska Dagbladet