Viktigt! Nya regler för elarbete

2016-09-13

Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige som träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter.

Den största förändringen är att ansvaret läggs på företaget i stället för som idag där det vilar på en behörig person (elinstallatör).

Så här ser förslaget om de nya reglerna ut:

  • Alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
  • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
  • Elinstallationsarbete får bara utföras av: 
    - Personer med auktorisation som elinstallatör.
    -Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.

Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning. Här kan du läsa om de nya reglerna. Elsäkerhetsverket har även tagit fram bra informationsmaterial som sammanfattar förslaget.

Den nya elsäkerhetslagen är som sagt redan beslutad men en remiss av nya föreskrifter om elbehörighet finns ute. Sista datum att lämna synpunkter är den 30 september. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kommer att svara på remissen och om du har frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till Johan Landé, johan.lande@skvp.se.