Viktig fakturainformation för Svensk Kylnorm

2023-04-04

Nu har fakturororna för abonnemang på Svensk Kylnorm 2023 precis gått ut. Vi får många frågor kring detta och vill därför förtydliga vad abonnemangen innebär. Önskar ni ändå kontakt ber vi dig maila faktura@skvp.se för bästa service.

Abonnemanget på Svensk Kylnorm är till för att få de uppdateringar som görs, då de gamla delar som har uppdateras inte längre är aktuella, samt att få tillgång till den digitala versionen där man via inloggningen även kommer åt dokument och blanketter såsom bla. årsrapport, registerföring, tryckprovning och checklistor. Normerna uppdateras löpande när det kommer förändringar kring regelverken.

Här kan ni läsa mer och även beställa inlogg till den digitala normen.