Värmepumpsbranschen gör en kraftig inbromsning

2024-04-16

Under första kvartalet minskade försäljningen av värmepumpar på den svenska marknaden med 43%.  Vätska-vattenvärmepumpar står för den största minskningen med 46%. Det bör noteras att vi jämför med toppåret 2023 varför tappet blir extra stort på grund av det. Byggbranschen har samtidigt bromsat in kraftigt under 2023 och det påverkar i antalet installerade värmepumpar.

Den stora drivkraften för att investera i en värmepump, som vi hade tidigare med de höga energipriserna, mattades av under andra halvan av 2023 och fortsätter in i 2024 då elpriserna höll sig på rimliga nivåer. Det höga ränteläget gör att köpkraften också har minskat och beslutsprocesserna har blivit längre. Vi ser även att en del av de stora svängningarna i försäljningen är kopplade till en dragspelseffekt då alla led minskar sina lager och kapitalbindning.

- Värmepumparna är en förutsättning för att minska klimatavtrycket i enlighet med EU:s mål.
Energieffektivisering är otroligt viktigt för att ge industrin möjlighet att ställa om.  Med anledning av det känner vi att den långsiktiga värmepumpsmarknaden står stark, säger Anders Mårtensson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

- Om de långsiktiga politiska spelreglerna är stabila och konkurrensneutrala så skapas förutsättningar att värmepumpsförsäljningen åter kan komma i tillväxt. EU:s fördröjning av Heat Pump Action Plan har bromsat in hela Europas omställning på ett olyckligt sätt säger Mattias Järvinen, branschutvecklare på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Om ränteläget stabiliseras och förbättras kommer inte bara husbyggandet att ta fart igen utan flera av de projekt som skjutits på framtiden kommer också att kunna realiseras, vilket sannolikt också kommer att bli positiva inslag i försäljningen av värmepumpar.
 

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q1:

 

Villa Q1

Fastighet Q1

Totalt Q1

Luft – vattenvärmepumpar

-36%

-36%

-36%

Frånluftsvärmepumpar

-44%

n/a

-44%

Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)

-47%

-30%

-46%

Totalt

-44%

-32%

-43%

(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)