Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd (VPN) läggs ner

2015-02-11

Sedan EU i sitt direktiv 2013/11/EU införde skärpta krav för alternativa tvistlösningsorgan har framtiden för värmepumpbranschens reklamationsnämnd varit osäker. De nya kraven innebär kort sagt att stora resurser måste läggas ner för att få nämnden att bli godkänd enligt de nya kraven samtidigt som möjligheten att ta ut avgift för att driva ärendena i princip försvinner. VPNs huvudmän, SKVP och VVS-företagen, har med detta haft svårt att se någon möjlighet att driva nämnden vidare.

I juni 2014 släppte regeringskansliet den offentliga utredningen ”Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet” där man bland annat rekommenderar att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tar över tvister som rör värmepumpar. SKVP valde att utreda frågan vidare då man bland annat varit osäker på ARNs förmåga att behandla värmepumpärenden på ett rättvist sätt på grund av deras tekniska karaktär. SKVP har dock slutligen bestämt sig för att lägga ner VPN, men har för avsiktatt i sammarbete med ARN se till så att övergången för konsumenter blir så smidig som möjligt. VPN kommer att drivas vidare tills dess att ARN får de riktlinjer som krävs för att börja ta emot värmepumpärenden.